Mindeord om Per Mortensen

Mandag eftermiddag den 4. maj modtog skolen den sørgelige besked om, at Per Mortensen var død efter kort tids sygdom.

Per har været ansat på Midtsjællands Gymnasium siden 1. august 2010 og har været med i opbygningen af MSG Ringsted.

Per var en meget afholdt kollega og lærer på skolen. Han brændte for sit fag biologi, og da skolen valgte at udbyde bioteknologi, var Per selvfølgelig klar til at indgå i dette arbejde. Han var en respekteret tovholder i sin faggruppe og påtog sig altid et ansvar for sine fagkolleger.

Han var ambitiøs på sine elevers vegne og troede på, at de kunne blive dygtige og opleve glæden ved naturens- og biologiens mysterier.

Med sin rolige og respektfulde personlighed udfyldte Per rollen som studievejleder på bedste vis. Han var opmærksom på sine elever og turde også stille krav til dem, for at de skulle tro på, at de kunne og ville gennemføre deres ungdomsuddannelse.

Vi vil savne Per på lærerværelset. Han var god at tale med og han var god at samarbejde med. Han lyttede og med et glimt i øjet kunne han ofte bane vejen for en løsning.

Mandag den 4. maj mistede vi en god og værdsat kollega og lærer på Midtsjællands Gymnasium.

Vi sender vores tanker til Pers familie i en svær tid.

Æret være Pers minde.

Lene Eilertsen

Rektor