Fotos: Første fysiske undervisningsdag for afgangsklasserne

ff 3c 3 Arn 450 px3.d har historieundervisning

ff 3a 1 kitt 270 pxHåndvask, håndsprit, afstand - og gensynsglæde. Billederne her giver et kig ind i den første, fysiske undervisningsdag på MSG Haslev under corona-krisen. Det er 3.g-klasserne, som er kommet i skole igen, efter regeringens anvisninger. Den fysiske undervisning på MSG sker i de fag, som stamklasserne har fælles, mens blandede hold, fx sproghold, fortsat undervises virtuelt.

 

 

 

 

ff 3c 6 Arn 450 pxRene hænder!

Historielærer Arn Bjørnsfeldt fortæller, at eleverne i 3.d var glade for at være fysisk tilbage på skolen, men at de iøvrigt syntes, at den virtuelle undervisning har fungeret. Torsdag formiddag var de ikke kun optaget af undervisningen, men også at, hvordan gallafest og dimission mon skal kunne lade sig gøre her i corona-tiden.

ff 3c 6 Ea 450 px3. c har gruppearbejde på deres udeareal

 

Bjarne Lund Pedersen, som har undervist 3. a i matematik A, fortæller:

- Generelt var eleverne meget glade for at være tilbage. Både for at være sammen med hinanden og for at være sammen med lærerne. Nogle dog så glade, så vi øver os i at vurdere, hvor meget 2 meter helt præcist er. Specielt i pauserne er der udfordringer. Men al begyndelse er som bekendt svær.

-  Vi er midt i det centralt udmeldte forberedelsesmateriale til den skriftlige eksamen i matematik A, så egentlig er vores hverdag ikke så forskellig fra normalen - bortset fra afstandskravet. Gruppen på gangen har valgt at samarbejde om materialet, og på computeren er en enkelt elev, der havde følt sig dårlig i morges, med på Teams. Så vi balancerer rundt på alle platforme og forsøger egentlig bare at få en hverdag til at fungere bedst muligt, siger han.

Fysisk og virtuelt på én gang. Gruppearbejde i matematik hvor én af eleverne havde følt sig skidt tilpas fra morgenen og derfor deltager i hjemmefra via computerenFysisk og virtuelt på én gang. Gruppearbejde i matematik hvor én af eleverne havde følt sig skidt tilpas fra morgenen og derfor deltager i hjemmefra via computeren

 

Fotos til denne artikel er taget af lærerne Ea Sihm, Arn Bjørnsfeldt, Kitt Gøtterup Overgaard og Bjarne Lund Pedersen.

 Historietime i 3.b med historielærer Rasmus Westh Eliasen som selfie fotografenHistorietime i 3.b med historielærer Rasmus Westh Eliasen som selfie fotografen

3.c, fysisk gruppearbejde - med afstand3.c, fysisk gruppearbejde - med afstand

 ff 3a 7 kitt 450 px3.a, dansk

3.d's udeareal3.d's udeareal

ff 3a 10 kitt 270 pxHertil og ikke længere

ff 3a 5 kitt 450 pxHver klasse er tildelt deres eget udeareal. Her er det 3.a

 ff 3c 9 Arn 450 pxKrydser på bordene hjælper med at holde afstand