MSG genåbner fysisk for afgangsklasserne

borde 450 pxStor afstand, én elev pr. bord, faste pladser. MSG gør klar til fysisk genåbning for afgangsklasserne

I næste uge genåbner MSG den fysiske undervisning for alle de ældste klasser, altså 2. hf- og 3.g.-klasser. Genåbningen – både på MSG Ringsted og MSG Haslev - sker efter regeringens beslutning i påskedagene om, at ungdomsuddannelser skal forsøge at genåbne for alle afgangsklasser, hvis det kan lade sig gøre sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Vi glæder os til at have liv i bygningerne igen, men det bliver på en meget anderledes måde end vi er vant til, siger MSGs rektor Lene Eilertsen, efter at hun torsdag havde givet eleverne besked om genåbningen.

Det fysiske skema starter op fra onsdag den 22. april med terminsprøver i spansk og fransk, og derefter undervisningstimer torsdag og/eller fredag, afhængig af klasse.

For at overholde reglerne om fysisk afstand, er skolernes pedeller i disse dage i gang med en større ommøblering på MSGs to afdelinger, fortæller pedel Jan Andersen fra MSG Haslev. Hver klasse får sit helt eget område, bestående af 1-2 klasselokaler, toiletfaciliteter, fællesareal både ude og inde, samt egen indgang udefra. På den måde kommer eleverne i én klasse ikke i nærheden af andre klasser, og de får god afstand mellem hinanden. Hver elev får sit eget bord, og stole og borde er placderet, så Sundhedsstyrelsens anbefalinger efterkommes.

- Til daglig er vi en skole, hvor vi har et meget tæt forhold til vores elever og kan følge med i, hvordan de har det, fordi vi ikke er så store. Det er meget sværere, når al undervisning er online, så vi glæder os rigtig meget til at få dem herind igen, siger Lene Eilertsen.
- Jeg tror også, at det er vigtigt for eleverne i afgangsklasserne at samles igen, se hinanden og komme ind i det fællesskab, de plejer at have. Det er en stor ting, når man snart skal afslutte sin ungdomsuddannelse, og jeg tror det er vigtigt, at de får lov til at have den oplevelse sammen, siger hun.

3. c Fysisk undervisning

Efter planen skal 3.g-klasserne møde op på skolen en, to eller tre dage om ugen, mens 2.hf typisk skal møde frem fysisk én dag om ugen. Mødedagene bliver forskellige fra klasse til klasse og fra uge til uge, men vil fremgå af elevernes skemaer. På de dage, hvor der ikke er fysisk undervisning, fortsætter eleverne i de pågældende klasser med virtuel undervisning.

- På denne måde vil vi være i stand til fysisk at afvikle timer i de fag stamklasserne har fælles, fx dansk, historie og nogle af deres studieretningsfag. Men vi har jo også mange sammenlæste hold, fx sproghold, som har elever fra flere forskellige klasser, og de hold er vi nødt til at undervise virtuelt fortsat, siger Lene Eilertsen.

Skolens øvrige klasser – altså 1.g, 1.hf og 2.g – vil fortsat skulle blive hjemme og modtage deres undervisning online i overensstemmelse med regeringens udmeldinger. For lærernes vedkommende er reglen, at det kun er de lærere, som har klasser med fysisk undervisning, der skal møde frem på skolen, mens resten stadig skal arbejde hjemmefra online.

På grund af corona-krisen har regeringen aflyst alle eksaminer for 1.g, 1.hf og 2.g, mens der er lavet en reduceret eksamensplan for 2.hf og for 3.g. Eleverne i 3.g skal op i skriftlig dansk og et skriftligt studieretningsfag, samt en mundtlig prøve i deres studieretningsprojekt (SRP). Eleverne i 2. hf skal op i skriftlig dansk, skriftlig engelsk, samt to mundtlige eksaminer.

For at få hele puslespillet til at gå op har det været nødvendigt at lave nye skemaer for både elever og lærere for de næste måneder. Blandet andet derfor har MSGs ledelse været på arbejde hver eneste dag i hele påsken, både med virtuelle og fysiske møder. Mange af MSGs elever har lang vej til skole, så det har været nødvendigt at samle deres fysiske timer på få dage, hvis de også skal kunne nå deres virtuelle undervisning. Samtidig er der blevet tyndet ud i det daglige timetal for 1.g og 2.g fordi det har vist sig, at et fuldt skema med online-undervisning er ret krævende for den enkelte elev. Udtyndingen sker uden at der går timer tabt, fordi de aflyste eksaminer gør det muligt at forlænge undervisningsåret med en uge.

- Vi har måtte ændre på skemaerne for hver eneste elev og hver eneste lærer for at få det hele til at gå op, og vi har haft meget kort tid til det, fordi regeringens udmelding kom så sent, siger vicerektor Brian Medveczky Vinther Olesen.

- Hver eneste dag har der også været en strøm af spørgsmål og andre henvendelser fra både elever og lærere, som vi har behandlet i ledelsen, så vi hver dag kan udsende opdateret information til alle, fortæller MSGs økonomichef Tonning Troels Klem Thomsen, som torsdag var i gang med både at lægge planer både for den løbende, ekstra grundige rengøring af undervisningslokalerne, samt opsætning af informationsskilte til elever om fx håndvask.