Stor interesse for at komme på Work Camp med MSG og MS

info aften a 450 px

Mange unge vil øjensynligt gerne prøve at komme på en 2-ugers Work Camp et sted i Europa som del af deres gymnasieforløb på vores lokale gymnasium, MSG. Omkring 80 elever og forældre var mødt frem, da der forleden var informationsaften på MSG Haslev om den nye mulighed, som MSG tilbyder i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke.

MS Work Camp Island 200 px
På mødet fortalte koordinator Lasse Jensen fra Mellemfolkeligt Samvirke om hvad Work Camp går ud på: Man er afsted sammen med unge fra andre lande, og man arbejder frivilligt og sammen på et projekt, som kan omhandle alt fra naturbeskyttelse, arbejde med børn eller hjælpe på lokale kulturfestivaler til arkæologiske udgravninger og meget andet.


Når det sker som del af ens gymnasieforløb på MSG, er man afsted i to uger. Den ene uge erstatter ens normale undervisning, mens den anden uge skal lægges i ens ferie, fx som sidste uge i sommerferien. Flere på informationsmødet spurgte ind til indholdet af det faglige projekt, man skal lave i forbindelse med turen, og her kunne rektor Lene Eilertsen forklare, at projekterne vil blive tilpasse de elever, der tager afsted.
Andre ville vide, om man kunne tage to eller tre afsted samme til samme Work Camp, og det er der gode muligheder for, fortalte Lasse Jensen.

MS Work Camp Grækenland 200 px
For at man som elev på MSG skal komme i betragtning til en Work Camp, skal man først og fremmest være interesseret, og dernæst have haft et stabilt fremmøde i sin almindelige undervisning. Desuden skal man gå i enten 1.g, 1. hf eller i 2.g.
Prisen, som MSG-eleverne skal betale for at komme med på Work Camp i Europa er 1900,- kr. plus transport og forsikring, som anslås at ligge på 1500-2000,- kr.

MS Work Camp 200 px
Er du MSG-elev, og interesseret, skal du skrive en motiveret ansøgning og indsende den inden 23. februar til en af MSGs internationale koordinatorer Sarah (HM) eller Caroline (CV). Det er også dem du skal spørge, hvis du har brug for mere information.