Når hjernen skal holdes skarp i gymnasiet

ud ad vinduet 270 px

Kan du kaste en bold OP, når der bliver sagt ”kast ned”? Flytte hånden til venstre, når der bliver sagt ”til højre”? Og hvad har det med gymnasiet at gøre?

Den lille øvelse er en af den slags, som indgår i det, der kaldes Funktionel Hjernetræning, som nogle af klasserne på MSG har arbejdet med.

- Det interessante er faktisk, at min 3.u har rykket sig rigtig meget fagligt i 3.g. De blev blandt andet den klasse, der fik højest gennemsnit i deres SRP, siger Nanna Waarst, som er en af de lærere, der har deltaget i projektet.

Funktionel Hjernetræning indgik som led i et forskningsprojekt – Ung Hjerne – som Danmarks Evalueringsinstitut og Syddansk Universitet har gennemført sammen med en række ungdomsuddannelser.

Et af de vigtigste mål var at finde ud, af om træningen kunne hjælpe eleverne til at blive mindre stressede. Men her viste resultaterne fra projekt Ung Hjerne ikke nogen målbar forskel på landsplan. Derimod har man for nogle af de deltagende klasser kunne se en hævning af det faglige niveau, målt på karaktererne. Ikke for nok klasser på landsplan, at man videnskabeligt kan konkludere, at det skyldes hjernetræningen. Men for Nanna Waarst er der ikke så megen tvivl: 3.u på MSG Ringsted løftede sig fagligt sammen med træningen, som hun i øvrigt fortsatte med, efter at den landsdækkende forsøgsperiode var overstået.

Med træningen har hun forsøgt at få eleverne til at blive bedre til at holde fokus på det, som de er i gang med: Hvis de laver gruppearbejde, skal de være fokuseret på hvad de andre i gruppen gør. Hvis de arbejder alene med fordybelse, skal de ikke være fokuseret på andet end deres eget arbejde. Begge dele kan være en udfordring, når unge menneskers liv i dag langt hen ad vejen består af afbrydelser, især fra sociale medier, men også fra hinanden.

- Jeg har forsøgt at koble fx gruppearbejdet med nogle af øvelserne, hvor det er meget tydeligt, at det ikke går at have en 'laissez-faire' tilgang. Hvis man ikke afleverer og griber hinandens bolde, ja, så går det knap så godt. Samtidig har jeg også forsøgt at koble deres egen fordybelse, hvor det er tydeligt, at man ikke kan have fokus på 'de andre' – man skal kunne vende blikket indad og koncentrere sig om sin egen opgave, siger Nanna Waarst.

Selv om projekt Ung Hjerne er afsluttet som forskning, er det ikke slut med hjernetræning på MSG. Nu, hvor de første erfaringer er indhøstet, handler det mere om, hvordan man kan bruge disse erfaringer, så de kan komme til gavn for flere klasser.

Du kan høre mere om Funktionel Hjernetræning i denne reportage fra P4 Sjælland, som for nylig var på besøg på MSG.
https://www.facebook.com/watch/?v=432601754245452