Velkommen til det nye skoleår!

Velkommen 2018 19

August er gymnasietid. MSGs to afdelinger i Ringsted og Haslev vågner efter sommerens stilhed, og nye og gamle elever strømmer igen ind gennem vores døre og fylder klasselokaler, gange, kantiner og de udendørs arealer med snak, arbejde og nysgerrig læring.

Onsdag den 8. august kommer de nye 1.g’er og 1.HF’er, som i de første dage har bygningerne for sig selv, fordi 2.g’ er, 3.g’er og 2. HF’er først starter mandag den 13. august. Lærerne, sekretærerne, pedellerne og de øvrige ansatte tyvstartede med møder fra mandag morgen den 6. august.

MSG er et gymnasium i evig udvikling, og der bliver hele tiden arbejdet med nye projekter og initiativer. Men hele tiden er målet det samme: At give vores elever det bedste grundlag til at kunne læse videre på én af de videregående uddannelser, som de ønsker sig.
- Vi oplever, at vores elever er meget glade for at gå på MSG, siger rektor Lene Eilertsen. – De gennemfører en god og relevant uddannelse i et trygt og spændende undervisningsmiljø, hvor den enkelte elev føler sig værdsat, og vi glæder os over, at vi hvert år sender meget dygtige og modne unge mennesker videre ud i livet.