På sightseeing i det danske demokrati

Folketingssalen 270pxTo klasser fra MSG har været på ekskursion med fagene oldtidskundskab og historie fredag den 27. oktober. Det var 3.a fra MSG Haslev og 3.w fra MSG Ringsted, sammen med oldtidskundskabslærer Ea Sihm og historielærere Anne-Mette Petersen og Helene Caprani.

Helene Caprani fortæller her om turen:

Historiedelen var helliget det danske demokrati. Først var eleverne på Københavns Rådhus, hvor medlem af Borgerrepræsentationen Gorm Gunnarsen fortalte om de folkevalgtes arbejde og viste rundt i bygningen. Den danske nationale selvforståelse er meget tydelig i både arkitekturen og indretningen, hvor fx mahogni og afbildninger af kokospalmer henviser til de tidligere kolonier i Dansk Vestindien. Rådhuset er tegnet af den kendte arkitekt Martin Nyrop i 1905 i historicistisk stil, hvilket betyder, at man bruger træk fra tidligere arkitektoniske perioder – fx søjler, der markerer demokratiets fødsel i antikken, og middelalderlige tårne og skydeskår, der viser stoltheden over den danske vikingefortid.

Grundloven 360 pxDerefter gik turen til Christiansborg, hvor et af de lokale folketingsmedlemmer for Socialdemokraterne, Rasmus Langhoff, tog imod. Selve Christiansborg Slot er bygget i nybarok stil, men indretningen er typisk nationalromantisk, hvilket nok ikke er så overraskende, bygningens formål taget i betragtning. Rasmus Langhoff viste rundt i Vandrehallen, hvor han udpegede de nyeste statsministerportrætter, viste grundlovene frem og fortalte levende om kong Frederik VII’s beslutning om at afslutte enevælden i 1849. Flere elever bemærkede, at Frederik muligvis havde hørt om den Franske Revolution og var interesseret i at beholde sit hoved! Som afslutning var eleverne i Folketingssalen, hvor en diskussion om digitalisering på lejerområdet pludselig fik tidoblet antallet af tilhørere.

Glyptoteket 360 pxEfter frokost var dagens sidste stop Ny Carlsberg Glyptotek, måske den mest eklektiske af Københavns historicistiske bygningsværker. Her blev eleverne vist rundt af klassisk arkæologi-studerende Filip, som havde fokus på antikkens farver. Alle skulpturer var i antikken bemalede, men desværre fjernede man farveresterne, da man genfandt skulpturerne i moderne tid - man mente ikke, at det var æstetisk, og at det måtte være en form for misforståelse. I dag har vi derfor kun få farverester, og alle reproduktioner af antikke skulpturer med farve er fortolkninger. Som afslutningen på rundvisningen var alle nede i mumiekælderen for at se Glyptotekets to mumier. Den ene, der engang blev pakket ud og ikke blev pakket korrekt ind igen, hvilket har resulteret i, at man kan se fingrene stikke ud! Den anden mumie har en ansigtsmaske af en hvid romer, men moderne CT-scanninger har vist, at mumien med stor sandsynlighed rummer en sort mand.

Rigsfællesskabet 360 pxAlt i alt var det en spændende dag med vidende fortællere – både Gorm Gunnarsen og Rasmus Langhoff er i øvrigt uddannede historikere – og hovedstaden tog sig godt ud i flot solskinsvejr.

 

Mumiekælderen 360px

Stauning 200 px