Ro på! - Gode råd til eksamen

eksamen tekst

Foråret blomstrer, og snart springer de nybagte studenter også ud. Men inden da venter en stribe eksaminer.

Nervøs? Rolig nu. Vi har bedt nogle af MSGs lærere om at give nogle råd, før man skal til mundtlig eksamen. Det handler både om at få ro på sig selv, at få styr på det, man har lært, og om at øve sig i at komme ud med det, man kan, når man til sidst står inde til eksaminationen.

Det allerførste råd er også det mest irriterende at få, kort tid før man skal ind og træde frem ved det grønne bord: ”Læs kontinuerligt hen over året”. Tysk- og samfundsfagslærer Martin Ludvigsen siger det med et lille smil, for her kort før eksamen er det selvfølgelig ikke noget, man kan nå at gøre bedre.

Et andet råd, som kommer fra idræts- og biologilærer Anne Betak, er at øve sig sammen i grupper.

- Sæt dig sammen med en kammerat og øv tingene. Det er vigtigt, at man bliver vant til at sige dem højt, så man ikke kommer til at kløjs i ordene, forklarer hun.

Martin er enig: - Lav en læsegruppe, præsenter jeres oplæg for hinanden, stil spørgsmål til hinanden, så det bliver en lille prøveeksamen.

Man skal også sørge for at få overblik over sit stof: Hvad jeg lært, hvad skal jeg op i, og hvad mangler jeg mest at øve mig på?

- Det lyder måske banalt, men det er en rigtig god ide at gå ind i lectio og finde studieplanen for de fag, man skal op i. For her står alt, hvad man har været igennem, og så er det altså lettere at strukturere sit stof og få lavet en god læseplan op til eksamen, siger Anne Betak.

StudieplanenDer er forskellige eksamensformer til de forskellige fag, så det er også forskelligt, hvilke praktiske fif, der kan være relevante. Martin Ludvigsen, der skal have en håndfuld elever op i tysk, er dog klar med nogle praktiske råd når det gælder sprogfag:

- Hvis du skal op i et sprogfag, er det vigtigt at kunne vise, at du kan bruge sproget i forhold til det, du er oppe i. Øv dig på at kunne nogle gode sætninger, som bruges i mange sammenhænge, når du skal præsentere noget. Fx ”denne tekst handler om...” Jeg plejer også at anbefale mine elever at kunne nogle ”brobygnings-sætninger”, som kan hjælpe en fra det ene til det andet, i stil med ”altså, hvordan skal jeg forklare det…” Det gælder meget om at blive i sproget, og ikke slå over i dansk, siger han.

Til gengæld er det ikke nogen god ide at møde op og lire et perfekt oplæg af udenad, som andre har hjulpet en lige lovlig meget med at skrive.

- Hvis man så bagefter slet ikke kan finde ud af at snakke videre om emnet, gennemskuer censor jo en, og så ryger karakteren voldsomt ned med det samme.

Af samme grund skal man heller ikke skrive en masse lange sætninger ned og så læse dem op i lokalet.

- Det tæller ingenting. Man skal selv snakke. Skriv i stedet stikord, og marker gerne vigtige ord i teksten, så du kan finde tilbage til dem, hvis du kommer lidt på afveje, siger Martin.

Èn ting er det faglige, men der er jo også nerverne. Fagligt dygtige elever kan sagtens have voldsomt galopperende eksamens-nerver, som kan slå dem ud af kurs. Blandt andet derfor afholder psykologilærer Bent Stenbjerg Jensen sammen med dramalærer Torben Ibsgaard hvert år eksamenstræning for dem, der vil. Det handler om at give eleverne nogle redskaber til at få dæmpet nervøsiteten.

- Der er helt klart nogle elever, der er under voldsomt pres, både fra dem selv og fra deres omgivelser. Vi prøver så at give dem ejerskab til eksamen, så det blive deres eget projekt, og ikke alle mulige andres, forklarer Bent.

eksamen vis hensynFørste led i eksamenstræningen er at finde ud af, hvor den enkelte elevs psykiske udfordring ligger, og så få skilt tingene lidt fra hinanden. Lidt forenklet handler det om at få eksamen til at nøjes med at handle om eksamen, og ikke om at hele verden er ved at bryde sammen.

- Vi taler forløbet af en eksamen igennem, og bagefter får de mulighed for at ”gå til eksamen” hos os i noget, de virkelig holder af, og som ikke har med skolen at gøre. Det kan være springgymnastik, ridning eller nogen helt andet. Når vi gør det, slipper de tit nervøsiteten og blive både ivrige og begejstrede. Bagefter arbejder vi så med at overføre den entusiasme til den rigtige eksamen, siger han.

MSG tilbyder eksamenstræning hvert år, som regel i marts-april måned. Det er mest piger, der kommer.

- Der er nok en del drenge, som også burde komme, men så skal de jo først erkende, at de har behov for hjælp. Hvis du går en drengegruppe sammen med nogle fyre, som er rigtig dygtige, vil du måske ikke vise din svaghed, vurderer Bent Stenbjerg Jensen.

 

HUSK at holde dig orienteret i lectio om dine egne eksaminer.

Hvis du vil læse om eksamensreglerne på MSG, kan du læse videre her: