Hvor-kommer-hvem-er-hvorfor-fra-hvad-mener-du-du-er?

DSC 0070Hvad ville du svare, hvis en lille, skægget professor fra England bad dig beskrive din egen identitet?

Den udfordring fik fem elever fra MSG Ringsted, da Midtsjællands Gymnasium onsdag havde besøg af Alistair Ross fra London Metropolitan University. Han er nemlig i gang med et større forskningsprojekt om, hvordan unge i EU former og udvikler deres egen identitet.

- Det var en meget velformuleret lille gruppe, jeg mødte her, siger Alistair Ross efter at have brugt en time på at interviewe de fem elever.

De blev blandt andet spurgt om, hvad det ville sige at være dansk, om hvordan de så på folk fra andre lande, om ting, de var stolte af eller beklemte ved i deres eget land. Og meget, meget mere.

- Unge mennesker ser hele tiden deres egen identitet i forhold til noget. Det kan være i forhold til kammerater, til mennesker fra et andet miljø – eller fra andre lande. Det betyder også, at de konstant omdefinerer, hvordan de opfatter sig selv, afhængig af, hvad de skal sammenligne med, siger Ross.

Og det er netop den bevægelse - den måde at forme opfattelsen af, hvem man er - som interesserer ham.

- Der kan være stor forskel at tale om, hvordan man opfatter sit eget land og sin identitet isoleret fra resten af verden – og hvordan man svarer, hvis man bliver bedt om at sammenligne med andre lande, siger Alistair Ross. Snakken kan – sagt på en anden måde – flytte sig fra værdien af julehygge til værdien af en retsstat.

DSC 0074Under sine interviews er Ross nødt til at lytte på en særlig måde. Selvfølgelig lytter han til de ord, eleverne siger – men han lytter lige så meget til, hvordan de er i stand til at se sig selv på forskellige måder, afhængig af, hvordan der bliver spurgt og hvad de bliver præsenteret for.

I sit projekt rejser Alistair Ross rundt til en masse EU-lande. Alene i Danmark skal han tale med 9-10 grupper af unge, og når han har været rundt i alle de planlagte lande, vil han have talt med mere end 200 grupper af unge europæere.

- Når jeg er færdig, håber jeg at have sammenstykket et billede af, hvordan Europas unge i dag former deres egen identitet og danner deres meninger. Og det tror jeg, bliver væsentlig viden – især fordi man mange steder ser en bevægelse mod for eksempel lavere valgrets-alder, siger Alistair Ross.

Han lægger meget vægt på, at alle de unge mennesker, han taler med, kan udtale sig med fuld anonymitet til ham. Det er derfor, vi ikke har spurgt nogen af de fem elever om deres oplevelser sammen med professoren. Men det vil ikke være forkert at sige, at snakkelysten ikke fejlede noget.