Udskriv

STX

- en almen og studieforberedende gymnasial ungdomsuddannelse

STX er en almendannende og studieforberedende gymnasial ungdomnsuddannelse. Stx giver dig rammerne for faglig dygtiggørelse og personlig udvikling samt gøre dig parat til at tage en lang eller mellemlang videregående uddannelse.

På stx vil du komme til arbejde med fag og problemstillinger fra alle hovedområder: naturvidenskab, samfundsvidenskab, humanistiske og kreative fag. Du vil også skulle arbejde tværfagligt mellem fag og hovedområder.

Hvordan din studentereksamen er tonet afhænger af dit valg af studieretning og individuelle valgfag. Alt det kan du læse mere om i vores studieretningspjece. 

På stx arbejder vi både mundtligt og skriftligt. Der vil dagligt være lektier til de enkelte undervisningsmoduler (3-5 om dagen) samt jævnlige skriftlige afleveringer i en række fag.

Herudover laver man i løbet af de 3 år endvidere nogle selvstændige projekter og større skriftlige opgaver.

Sådan sættes din studentereksamen sammen

I gymnasiet kan man have fag på A-, B- eller C-niveau, hvor A er det højeste.

Alle har dansk og historie på A-niveau, og alle har engelsk på minimum B-niveau. Desuden har du en række fag som fx matematik, idræt og samfundsfag på minimum C-niveau.

Hvilke andre fag, du har på A-niveau, bestemmes blandt andet af den studieretning, du vælger. Har du en sproglig studieretning, har du fx altid engelsk på A-niveau. Med til hver studieretning hører også nogle bestemte fag på B-niveau, som uddyber og udbygger indholdet i studieretningen.

Dertil kommer valgfagene, som du selv vælger. Det kan fx være kreative fag som billedkunst eller musik, men det kan også være fx fysik eller sprog. Du kan også bruge valgfag til at hæve niveauet i fag, du allerede har.

Din færdige "pakke" til studentereksamen skal altid bestå af mindst fire A-niveau-fag, tre fag på B-niveau og syv fag på C-niveau.

FØR du starter på gymnasiet, skal du foretage tre valg:

1) Du skal vælge en studieretning.

2) Du skal vælge andet fremmedsprog. Her kan du enten fortsætte med dit tyske eller franske fra grundskolen, som du så får på B-niveau (fortsættersprog). Eller du kan vælge at bruge en valgblok på at vælge fransk eller spansk begyndersprog, som så bliver til A-niveau.

3) Du skal vælge et kreativt fag, som kan være enten billedkunst, drama eller musik.

Det første halve år…

...går du på grundforløbet. Her har du en række fællesfag samt to særlige, tværfaglige fag, som skal introducere dig til den mere dybe måde, du kommer til at arbejde med tingene på i gymnasiet. Fagene er Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) og Almen Sprogforståelse (AP).

De næste to et halvt år… 

…går du på din studieretning. Hvilken studieretning, der vil være den rigtige for netop dig, kan du læs om i studieretningsfolderen.

Link til Studieretningsfolder

 

 

Naturvidenskabelige studieretninger 

Vi har fire studieretninger på Midtsjællands Gymnasium med naturvidenskab, set på fire forskellige måder: Gennem matematikken, kemien og fysikken, gennem bioteknologien, gennem idrætten og biologien eller gennem samfundsfag og biologi.

Måske er du én, som gerne vil skille verden omkring dig ad for at se, hvordan den virker – lige fra elkedlen til universet. Måske vil du gerne vide mere om bakterier og enzymer – lige fra vaccinen til vaskepulveret. Eller måske vil du gerne vide hvordan din egen krop arbejder – fra muskelcellen til maratonløbet. Eller du vil gerne vide, hvordan miljøpåvirkninger opstår, og hvordan de bekæmpes. Fra kuldioxid til Christiansborg.

Kan du svare ja til bare en af disse sætninger, er en naturvidenskabelig studieretning nok noget for dig. Især hvis du også kan lide at fordybe dig, og arbejde både med praksis og med teoretiske modeller. Og formidle det, du har lært, videre til andre. 

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Hvordan kan to politikere sige næsten det samme og mene noget helt forskelligt? Kan man skabe fred med krig? Hvornår er man fattig? Hvordan påvirker medierne vores måde at handle på? Hvornår er demokrati mest demokratisk? Hvad er Danmarks rolle i verden? Hvordan hænger vores samfund sammen, hvordan kan man regne på det, og hvordan tænker dem, der er med til at styre det? Hvad er forskellen på mig og ham, på hende og dem, og på dem og os? Hvem har magten over de ord, vi andre bruger til at tale om samfundet?

Tænder du på den slags spørgsmål, er vores samfundsfaglige studieretninger nok noget for dig. Vi har to af slagsen: Én med fokus på det engelsksprogede og internationale – og én med fokus på krop, idræt og sundhedspolitik.

Sproglige studieretninger

I begyndelsen var ordet. Men på hvilket sprog? Siger du ”ja”, ”yes”, ”si” eller ”oui”?

Kan du lide at prøve at leve dig ind i andre landes kulturer, tale og skrive på deres sprog, opleve dig selv i den nye verden, som et fremmedsprog er? Bruge rap-tekster og Shakespeare til at forstå den engelsktalende kultur? Lytte på sangtekster, læse artikler og litteratur, se film. På spansk, fransk, engelsk eller tysk. Dykke ned i sprogområdernes myldrende kultur? Sammenligne deres samfund med vores, både dagligdag, politiske systemer og tænkemåde? Så er en af vores sproglige studieretninger noget for dig.

Vi har fem sproglige studieretninger, og den ene af dem er også med musik. En anden er med ekstra psykologi. Og alle sammen med engelsk på A-niveau. 

Sådan sættes din studentereksamen sammen

I gymnasiet kan man have fag på A-, B- eller C-niveau, hvor A er det højeste.

Alle har dansk og historie på A-niveau, og alle har engelsk på minimum B-niveau. Desuden har du en række fag som fx matematik, idræt og samfundsfag på minimum C-niveau.

Hvilke andre fag, du har på A-niveau, bestemmes blandt andet af den studieretning, du vælger. Har du en sproglig studieretning, har du fx altid engelsk på A-niveau. Med til hver studieretning hører også nogle bestemte fag på B-niveau, som uddyber og udbygger indholdet i studieretningen.

Dertil kommer valgfagene, som du selv vælger. Det kan fx være kreative fag som billedkunst eller musik, men det kan også være fx fysik eller sprog. Du kan også bruge valgfag til at hæve niveauet i fag, du allerede har. Du kan læse mere om, hvilke valgfag, du kan få, på vores hjemmeside.

Din færdige "pakke" til studentereksamen skal altid bestå af mindst fire A-niveau-fag, tre fag på B-niveau og syv fag på C-niveau.

Kontakt os

MSG Haslev: Skolegade 31, 4690 Haslev, Tlf. 56 31 24 04, E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

MSG Ringsted: Ahorn Allé 11, 4100 Ringsted, Tlf. 57 68 11 40, Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

EAN-nr.:5798000557437    CVR-nr:29 55 41 53

Sådan finder du vej til vores to adresser

Admin